Atunci când cunoaștem toate posibilele cauze, soluțiile sunt mai aproape cu un pas

Cu cât mai mulți oameni sunt conștienți de gravitatea acestei probleme și de multitudinea de soluții ce pot fi folosite și aplicate pentru reducerea lui, cu atât mai repede se va face trecerea de la plan la acțiune.

Fenomenul abandonului școlar poate fi analizat din mai multe unghiuri, fiind numeroase cauzele care contribuie la agravarea lui: educaționale, sociale, familiale, administrative. Pentru fiecare din aceste categorii de cauze am identificat posibile soluții care pot fi implementate la nivel guvernamental și legislativ.

Cauze educaționale ale abandonului școlar timpuriu

Cauze educaționale ale 
abandonului școlar 
timpuriu

Problemă: Mediul școlar toxic marcat de bullying și abuz;

Problemă

Mediul școlar toxic marcat de bullying și abuz;

Posibilă soluție

Pentru a promova un mediu educațional sănătos, trebuie să fie foarte clar definite situațiile sau conduitele nepermise. Astfel, este necesară formarea profesională a cadrelor didactice pentru a preveni și combate fenomenul de bullying și/sau discriminare. Ulterior, trebuie realizată o monitorizare fermă a cadrelor didactice, astfel încât orice abatere din partea lor să fie sancționată cu excluderea din învățământ.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Presiunea evaluărilor școlare

Problemă

Presiunea evaluărilor școlare

Posibilă soluție

Evaluările sunt necesare în orice proces educațional. Putem observa însă că în sistemul educațional românesc există o presiune pe evaluare, atât la clasă, cât și la nivel de examene naționale. Or, așa cum funcționează în prezent sistemul educațional, evaluarea are atât o funcție sancționatorie (dojenirea copiilor, segregare, corigente, repetenție), cât și una stimulativă (acordarea de diplome, burse, premii).

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa implicării copiilor în luarea deciziilor

Problemă

Lipsa implicării copiilor în luarea deciziilor

Posibilă soluție

Pentru a încuraja participarea copiilor la luarea deciziilor, propunem desfășurarea de programe de formare, atât pentru elevii care dau dovadă de calități de lider, cât și pentru conducerile unităților de învățământ pentru a învăța cum să colaboreze cu reprezentanții elevilor. De asemenea, trebuie întărită capacitatea organizațiilor de elevi, pentru a răspândi bunele practici și a asigura sustenabilitatea acestora.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa contactului cu conducerea unității de învățământ

Problemă

Lipsa contactului cu conducerea unității de învățământ

Posibilă soluție

Pentru a putea întări contactul dintre elevi și conducerea unității de învățământ, se pot stabili reguli cu caracter managerial, cum ar fi obligația directorilor de a avea ore dedicate audiențelor pentru elevi, furnizarea datelor de contact, inclusiv o adresă de e-mail individuală de serviciu, și chiar organizarea unor întâlniri regulate cu clasele de elevi pentru a dezbate problemele pe care aceștia le întâmpină, atât din punct de vedere educațional, cât și social.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa unui învățământ adaptat mamelor minore

Problemă

Lipsa unui învățământ adaptat mamelor minore

Posibilă soluție

Mamele minore trebuie încurajate, la modul cel mai ferm, să finalizeze învățământul obligatoriu și să urmeze învățământul superior, în măsura în care există o asemenea dorință. O problema în acest sens este și lipsa creșelor, mai ales în mediul rural. Din această cauză copiii mamelor minore nu vor beneficia de o educație și mamele nu-și pot finaliza propriile studii.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa unor programe remediale

Problemă

Lipsa unor programe remediale

Posibilă soluție

Se impune modificarea filozofiei de funcționare a unităților de învățământ, astfel cât orele remediale să fie un serviciu de bază, furnizat de unitatea de învățământ, în regim de serviciu public. Cadrele didactice care participă și oferă ore remediale trebuie remunerate corect, adică echivalent cu încasarea din meditații. În acest sens, ar crește în mod semnificativ și salariile cadrelor didactice, ar dispărea conflictul de interese și evaziunea fiscală.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa unei oferte educaționale care să răspundă nevoilor

Problemă

Lipsa unei oferte educaționale care să răspundă nevoilor

Posibilă soluție

În prezent, atât programa școlară cât și oferta școlară nu mai este adaptată vremurilor în care trăim, joburilor prezente și viitoare, cât și aspirațiilor elevilor. Pentru a reface școala atractivă, trebuie demarată o reformă curriculară amplă, în care elevul și nevoile sale să fie în centru și nu cadrul didactic. Toate acestea trebuie să aibă în vedere rute clare care pot fi urmate de elevi, astfel încât să ajungă într-o anumită profesie sau să practice o anumită meserie.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa unor măsuri de integrare a elevilor aflați în risc de abandon școlar

Problemă

Lipsa unor măsuri de integrare a elevilor aflați în risc de abandon școlar

Posibilă soluție

Ministerul Educației implementează MATE (Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii începând cu anul 2022. În acest moment, este prematur a se constata reușita sau succesul acestui mecanism, însă existența unui astfel de mecanism este binevenită.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa unor competențe administrative de bază

Problemă

Lipsa unor competențe administrative de bază

Posibilă soluție

În prezent școala românească nu pregătește elevii pentru dobândirea unor competențe administrative de bază, necesare pentru exercitarea anumitor drepturi sau înțelegerea unor concepte. Pentru a dezvolta competențele administrative de bază la elevi, este esențial ca acestea să fie cuprinse în curriculum și să fie evaluată

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa unor modele de persoane de succes care au reușit prin educație

Problemă

Lipsa unor modele de persoane de succes care au reușit prin educație

Posibilă soluție

Pentru ca motivația elevilor să crească când vine vorba de implicarea în activitățile educaționale, este necesar ca aceștia să ia contact cu personalități locale care s-au remarcat prin rezultatele profesionale, având la bază o educație solidă, prin activități de tip biblioteca vie sau chiar activități de orientare profesională.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa informării în efectele nocive ale consumului de substanțe psihoactive

Problemă

Lipsa informării în efectele nocive ale consumului de substanțe psihoactive

Posibilă soluție

Prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihoactive se poate face doar prin campanii naționale de informare care să implice atât Ministerul Educației, cât și Ministerul Afacerilor Interne, organizații neguvernamentale și chiar cu ajutorul unor persoane care au trecut prin această adicție, au depășit-o în mod real, în urma intervențiilor făcute de stat și sunt dispuse să împărtășească povestea lor pentru a descuraja și preveni consumul de substanțe psihoactive.

Cauze educaționale ale
abandonului școlar
timpuriu

Problemă: Lipsa informării despre riscurile relațiilor sexuale

Problemă

Lipsa informării despre riscurile relațiilor sexuale

Posibilă soluție

Relațiile sexuale între elevi nu pot fi oprite sau limitate în vreun fel, așadar pentru că din acestea să nu rezulte sarcini nedorite, trebuie să existe campanii naționale de informare și educare a comunității școlare în legătură cu riscurile ce pot decurge din întreținerea relațiilor sexuale fără mijloace contraceptive, precum și despre riscurile bolilor cu transmitere sexuală.

Cauze socio-economice

Cauze socio-economice

Problemă: Sărăcia

Problema

Sărăcia

Posibilă soluție

Sărăcia este o cauză principală a abandonului școlar. Eliminarea sărăciei în rândul copiilor este strâns legată și de sărăcia familiei, adică a adulților. Venitul minim de incluziune, care ar reforma sistemul asistenței sociale, este amânat de mai mulți ani din lipsă de voință politică. Astfel, pentru a elimina sărăcia în rândul copiilor trebuie crescute alocațiile de stat pentru copii, bursele sociale, alocația pentru sprijinirea familiei/ venitul minim de incluziune, concomitent cu monitorizarea părinților care împiedică copiii să meargă la școală sau îi încurajează să renunțe.

Cauze socio-economice

Problemă: Costul educației vs. venitul din muncă

Problemă

Costul educației vs. venitul din muncă

Posibilă soluție

În România învățământul de stat este gratuit, dar există costuri ascunse ale educației în condițiile în care statul subfinanțează învățământul, mutând astfel anumite cheltuieli în sarcina părinților. De asemenea, în cazul încheierii contractelor individuale de muncă cu copii, în mod automat inspecția muncii ar trebui să comunice aceste aspecte direcției pentru protecția copilului.

Cauze socio-economice

Problemă: Lipsa socializării și lipsa apartenenței la un grup

Problemă

Lipsa socializării și lipsa apartenenței la un grup

Posibilă soluție

Pentru a oferi posibilități de socializare elevilor trebuie dezvoltate activitățile extrașcolare, care în momentul de față se află în responsabilitatea palatelor copiilor, însă accesul la acestea implică transport, care există sau nu, și este posibil ca oferta acestora sau modul în care se desfășoară activitățile să nu fie satisfăcător. De asemenea, se poate observa lipsa unor centre comunitare pentru tineri în mediul rural, care să permită socializarea tinerilor și participarea la activități recreative.

Cauze socio-economice

Problemă: Lipsa transportului către școală

Problemă

Lipsa transportului către școală

Posibilă soluție

Problema transportului elevilor trebuie rezolvată în cel mai scurt timp, soluțiile fiind deja cunoscute de autorități. În privința transportului județean, trebuie alocate sume de la bugetul de stat, așa cum stabilește legea educației, să nu mai existe norme de aplicare contradictorii și neclare, iar alocarea de microbuze pentru elevi să se realizeze exclusiv în baza unor nevoi foarte bine stabilite și în cazuri excepționale, cu finanțarea aferentă.

Cauze familiale

Cauze familiale

Problemă: Context familial dificil

Problema

Context familial dificil

Posibilă soluție

Din păcate, în cazul familiilor soluțiile nu sunt ușoare și chiar și atunci când sunt identificate, sunt greu de pus în aplicare, însă rolul principal aparține direcției pentru protecția copilului. Cu siguranță că un copil abuzat de părinți trebuie extras din gospodărie, însă problema rămâne inserția acestuia. Astfel, intervenția trebuie să aibă și sprijinul unui psiholog, deoarece separarea copilului de părinți nu este cu siguranță o soluție pe termen lung.

Cauze familiale

Problemă: Educația redusă în familie

Problemă

Educația redusă în familie

Posibilă soluție

Pentru a depăși cercul vicios al educației scăzute care conduce la educație scăzută, trebuie acționat preventiv în rândul familiilor cu o educație redusă (identificate prin chestionare), și informarea acestora cu privire la beneficiile școlii. Astfel, în acest sens trebuie acordată și o atenție deosebită educației fetelor, în anumite comunități, unde dreptul la educație ar putea să le fie respins de către familie, din motive tradiționale. Astfel de abordări trebuie respinse ferm de autorități.

Cauze familiale

Problemă: Lipsa afectivității

Problemă

Lipsa afectivității

Posibilă soluție

Problemele care pot apărea între copii și părinți pot fi rezolvate cu sprijin de specialitate, respectiv prin terapia psihologică de familie. Or, mai ales în comunitățile sărace, astfel de servicii sunt total inaccesibile. Astfel, trebuie ca aceste servicii să poată fi incluse ca un drept al copilului, asigurat prin intermediul direcției pentru protecția copilului sau serviciului de asistență socială.

Cauze familiale

Problemă: Lipsa sprijinului pentru persoanele vârstnice

Problemă

Lipsa sprijinului pentru persoanele vârstnice

Posibilă soluție

O problemă semnalată de elevi este situația persoanelor vârstnice, mai ales în contextul părinților plecați în străinătate. Astfel, mulți copii ajung în grija bunicilor, persoane vârstnice, deci și acestea persoane vulnerabile. În acest caz, apare un sprijin reciproc între copii și bunici.

Cauze administrative

Cauze administrative

Problemă: Procedura de înscriere în învățământul primar

Problemă

Procedura de înscriere în învățământul primar

Posibilă soluție

Multe dintre problemele care duc la abandonul școlar ar putea fi prevenite dacă persoana vizată, prietenii sau comunitatea din jur, ar fi mai bine informate despre procedurile administrative de bază, pornind de la procedura de înscriere în învățământul primar, la procedura de obținere a burselor școlare. Există un blocaj când vine vorba de procedura de reînscriere la școală, creat de cele mai multe ori de programul scurt al secretariatului școlii și lipsa unor astfel de informații la avizier, fiind necesar un canal de transmitere a informațiilor ușor accesibil.

Cauze administrative

Problemă: Procedura de acordare a burselor sociale

Problemă

Procedura de acordare a burselor sociale

Posibilă soluție

În prezent, acordarea burselor sociale se face prin depunerea unui dosar la începutul anului școlar la care trebuie aduse mai multe documente. Această documentație poate reprezenta o barieră, mai ales în rândul comunităților sărace, dacă părinții sunt analfabeți, dezinteresați sau absenți. Și în cazul elevilor care suferă de anumite boli care le dau dreptul la bursă socială, interogarea ar trebui să se realizeze automat cu dosarul electronic de sănătate.

Cauze administrative

Problemă: Unitățile de învățământ nu urmăresc ce se întâmplă cu elevii care abandonează școala.

Problemă

Unitățile de învățământ nu urmăresc ce se întâmplă cu elevii care abandonează școala.

Posibilă soluție

Pentru a putea realiza o mai bună comunicare între elevii care abandonează școala și unitatea de învățământ, trebuie delimitate clar atribuțiile unității de învățământ de cele ale direcției pentru protecția copilului și a autorității publice locale, să existe un mecanism de “marcare” a elevilor care abandonează școala și un sistem de tracking cu toate măsurile avute în vedere pentru a readuce copilul la școală, inclusiv stimularea financiară a acestuia.

Cauze administrative

Problemă: Birocrația activităților extrașcolare 

Problemă

Birocrația activităților extrașcolare

Posibilă soluție

În prezent, sistemul educațional este foarte birocratic, în special pentru activitatea cadrelor didactice. Astfel, pentru a încuraja activitățile extrașcolare pe care cadrele didactice le-ar putea iniția, trebuie regândită birocrația pentru desfășurarea acestor activități, iar în măsura în care anumită documentație nu poate fi eliminată, sarcina realizării acesteia trebuie transferată personalului administrativ al unității de învățământ.

Cauze administrative

Problemă: Lipsa unui număr unic de apel pentru informarea elevilor și a părinților cu privire la procedurile administrative din procesul educațional 

Problemă

Lipsa unui număr unic de apel pentru informarea elevilor și a părinților cu privire la procedurile administrative din procesul educațional

Posibilă soluție

Educația este un serviciu public care are o complexitate destul de mare și din grupurile de lucru a rezultat că una dintre probleme este aceea a lipsei informațiilor pentru o anumită procedură. Pentru a putea preveni sau a combate lipsa de informare pentru o anumită procedură oportun ar fi un număr de apel unic de unde să obțină mai rapid și mai ușor ce au nevoie în demersurile pe care vor să le întreprindă.

Cauze administrative

Problemă: Lipsa informațiilor cu privire la ajutorul pe care îl poate primi un elev de la școală

Problemă

Lipsa informațiilor cu privire la ajutorul pe care îl poate primi un elev de la școală

Posibilă soluție

Informarea cu privire la activitatea dintr-o unitate de învățământ ar trebui să fie făcută pe cât mai multe canale de comunicare. Astfel, pentru a crește această capacitate administrativă la nivel macro, ar fi necesar un program național de formare a cadrelor didactice cu funcții de conducere să dezvolte abilitățile necesare pentru a asigura diseminarea informațiilor atât prin activități în interiorul școlii, cât și prin distribuirea acestora pe platforme sociale utilizate de către persoanele cu vârstă școlară (Facebook, Instagram).

Cauze administrative

Problemă: Lipsa încrederii în abilitatea autorităților să ofere sprijin, informații necesare sau soluții pentru problemele cu care persoana se confruntă 

Problemă

Lipsa încrederii în abilitatea autorităților să ofere sprijin, informații necesare sau soluții pentru problemele cu care persoana se confruntă 

Posibilă soluție

Lipsa încrederii este foarte dificil de combătut, iar instituțiile statului ar trebui să fie în primul rând mai deschise în raport cu cetățenii, în domeniul educațional. Având în vedere că, atât directorul cât și directorul adjunct al unei unități de învățământ este cadru didactic, iar programul său este ocupat și de activitatea didactică, iar astfel nu există prea mult timp pentru aceștia să interacționeze cu beneficiarii sistemului de învățământ.

Cauze administrative

Problemă: Lipsa unor activități de prevenire și combatere a muncii forțate sau a muncii la negru a persoanelor cu vârstă școlară. 

Problemă

Lipsa unor activități de prevenire și combatere a muncii forțate sau a muncii la negru a persoanelor cu vârstă școlară.

Posibilă soluție

Având în vedere că nu există o evidență a activității persoanelor cu vârstă școlară, există elevi care, de bună voie sau siliți de către părinții sau tutorii acestora să muncească. Trebuie demarate campanii de informare cu privire la drepturile copilului prin care părinților să le fie explicat faptul că copii au dreptul la educație, iar aceștia au obligația de a nu îi împiedica. În privința angajatorilor care angajează copii sub formă de muncă nedeclarată, aceștia trebuie aspru sancționați.

Cauze ce țin de orientarea
și consilierea în carieră

Cauze ce țin de orientarea 
și consilierea în carieră

Problemă: Lipsa consilierii educaționale pentru reîntoarcerea în activitatea școlară

Problemă

Lipsa consilierii educaționale pentru reîntoarcerea în activitatea școlară

Posibilă soluție

Este necesară asigurarea unor măsuri de sprijin pentru tinerii în risc de abandon școlar și de măsuri de reinserție educațională pentru persoanele care au abandonat școala, printr-o implicare mai mare a consilierului școlar, dar și prin acordarea unor sume de bani al căror cuantum, împreună cu alte măsuri de sprijin social să poată susține un trai decent.

Cauze ce țin de orientarea
și consilierea în carieră

Problemă: Lipsa consilierii psihologice pentru depășirea situațiilor emoționale dificile

Problemă

Lipsa consilierii psihologice pentru depășirea situațiilor emoționale dificile

Posibilă soluție

Având în vedere că există o creștere a numărului de elevi cu comportamente delincvente sau nesănătoase, tulburări emoționale sau depresii sub diferite forme, este clar faptul că școala trebuie să sprijine depășirea unor situații în care elevii resimt, printre altele: anxietate, gânduri sinucigașe, depresie, singurătate și nevoie de a fi înțeles cu adevărat, responsabilități copleșitoare și stres, teama de eșec, de respingere. În privința acestor provocări, psihologul școlar este cel care are competența de a oferi sprijinul necesar.

Cauze ce țin de orientarea
și consilierea în carieră

Problemă: Lipsa orientării în carieră

Problemă

Lipsa orientării în carieră

Posibilă soluție

Orientarea școlară este foarte importantă, elevul neavând de multe ori cu cine să se consulte în mod real în legătură cu deciziile ce țin de traiectoria sa educațională sau profesională. Încă lipsește o metodologie unitară de evaluare psihologică, consiliere și monitorizare a copiilor de vârstă școlară ți a celor care nu sunt incluși într-o formă de educație, iar statul nu știe în mod real câți elevi abandonează școala.

Cauze legate de
lipsa infrastructurii

Cauze ce țin de orientarea
și consilierea în carieră

Problemă: Lipsa serviciilor de tip creșă/ grădiniță de stat

Problemă

Lipsa serviciilor de tip creșă/ grădiniță de stat

Posibilă soluție

Această problemă provoacă pe de o parte abandon școlar prematur când vine vorba de copii mici sau foarte mici care nu sunt înscriși la grădiniță și care nu mai ajung să se înscrie în învățământul gimnazial deoarece au lipsuri importante de cunoștințe, nu se pot integra, sunt mai dificili sau pur și simplu sunt respinși în mod informal.

Cauze ce țin de orientarea
și consilierea în carieră

Problemă: Lipsa unei infrastructuri educaționale extinse

Problemă

Lipsa unei infrastructuri educaționale extinse

Posibilă soluție

O altă cauză care poate duce la abandonul școlar este legată de faptul că există mult prea puține unități de învățământ liceal care să aibă un cămin pentru elevii care locuiesc în altă localitate decât cea în care se află liceul sau pentru elevii abandonați de familie. Soluția este aceea de a identifica județele în care elevii navetiști au abandonat școala pentru ca la acele unități de învățământ să fie amplasate cămine pentru elevi.

Cauze ce țin de orientarea
și consilierea în carieră

Problemă: Lipsa dispozitivelor pentru participarea la școala online sau pentru resurse educaționale

Problemă

Lipsa dispozitivelor pentru participarea la școala online sau pentru resurse educaționale

Posibilă soluție

În timpul pandemiei, un număr semnificativ de elevi nu au beneficiat de dispozitive de conectare la școala online, deși fusese adoptată o lege care le stabilea acest drept (Legea nr. 109/2020). Legea nr. 109/2020 nu a fost implementată niciodată în România, fiind emise ordonanțe de urgență sau hotărâri de guvern pentru a paraliza efectele acestei legi, iar în proiectul legii învățământului preuniversitar dispare dreptul elevilor și profesorilor la dispozitive pentru școala online sau resurse educaționale.

big down arrow